วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) รพ.สงฆ์