พิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ตึก 90 ปี สมเด็จพระบรมราชชนนี โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ นายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานเภสัชกรรม ภายใต้คำขวัญ ''ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0....ปรึกษาเภสัชกร'' โดยภายในงานนั้นมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายได้แก่การให้ความรู้ด้านสมุนไพร การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการทำยาดมสมุนไพร ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพระภิกษุและบุคลากรในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ได้รณรงค์โครงการ 'พกถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน' ตามแนวคิดของกรมการแพทย์ โดยการมอบถุงผ้าใส่ยาแก่ภิกษุ แทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่ายและเพื่อให้ภิกษุ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการลดปัญหานี้ด้วย

กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทุกวันพระ เวลา 7.30 น. ณ วิหารโรงพยาบาลสงฆ์

วันจันทร์ 18 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานเภสัชกรรม ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ ทุกวันพระ เวลา 7.30น. ณ วิหารโรงพยาบาลสงฆ์

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2561