ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลสงฆ์

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และครอบครัว ได้ร่วมกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2561

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีศิริพัฒน์ สุขเจริญ เชิญอาหารไปพระราชทานแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อถวายแด่พระสงฆ์อาพาธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายแพทย์สมนึก อร่ามเธียรธำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

ขอเชิญร่วมงานบุญวันตรุษสงกราณต์