วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) รพ.สงฆ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก ซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC) รพ.สงฆ์ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์สอนวิธีการล้างมือ แด่พระสงฆ์-สามเณรที่มารับบริการและเจ้าหน้าที่ตามแผนกต่างๆ ณ โรงพยาบาลสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

Palliative Care Training for International Nurse Priest HospitalSriayuthaya Rd. Bangkok, Thailand


Download Application Form
Download Officiallette
Download Scheldul2017

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงฆ์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม งานประชุมวิชาการโรงบาลสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

Download เอกสารการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2560
คําแนะนํา กรณีมือถือ / แทปเล็ต

จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงานบุญวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยร้อยสายใยแห่งความผูกพันในครอบครัว