Skip to content
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมวิชาการโรงพยบาลสงฆ์ การดูแลภิกษุอาพาธด้วยโรคเบาหวาน พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
กำหนดการประชุมวิชาการโรงพยบาลสงฆ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง " การดูแลภิกษุอาพาธด้วยโรคเบาหวาน "
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น ๙
อาคารกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการทางตา พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการทางตา
เรื่อง “มีอะไรใหม่ในโรคจอประสาทตา ?”
(Update trend in Retinal Diseases)
ตารางการอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการทางตา

วันศุกร์ที่่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล
ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา
โรงพยาบาลสงฆ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ประกาศ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ พิมพ์ ส่งเมล์
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ   
ประกาศ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ จะดำเนินการทำลายฟิลม์เก่าในปีพ.ศ. 2542 และปีพ.ศ. 2543 ที่ขาดการติดต่อหรือไม่ได้มาเอกซเรย์อีกหลังจากปี 2543 เป็นต้นมา ผู้ที่มีความประสงค์จะเก็บรักษาฟิล์มของท่านไว้ กรุณาติดต่อกลุ่มงานรังสีวิทยา ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553  

ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 14 จาก 20