ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชี ฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-1-85026-1 ชื่อบัญชี เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์ (ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคพร้อมชื่อที่อยู่เพื่อขอใบเสร็จรับเงิน ที่เบอร์แฟกซ์ 02-640-9537 หรือ อีเมล์ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it ) หรือ เบอร์โทรติดต่อ 02-640-9537-46 ต่อ 1326