จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 08/09/2560 16:55:15  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 100]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 29/08/2560 16:30:57  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 149]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่2/2560 11/08/2560 11:20:39  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 229]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สัมภาษณ์) ลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิ ครั่งที่ 2-256 26/07/2560 15:34:48  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 278]
รับโอนรับย้ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 26/07/2560 12:57:52  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 115]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่ 2/2560 05/07/2560 15:22:56  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 272]
รับโอน-ย้าย นักวิชาการพัสดุ 30/06/2560 13:18:27  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 106]
บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ 28/06/2560 10:23:34  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 142]
รับโอน รับย้าย นักรังสีการแพทย์ 22/06/2560 12:45:33  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 56]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 14/06/2560 16:37:39  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 140]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 01/06/2560 16:34:33  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 580]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมการแพทย์ 21/04/2560 14:41:14  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 1,695]
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 20/04/2560 15:27:10  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 1,483]
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ 11/04/2560 16:17:49  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 176]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ (สัมภาษณ์) 20/03/2560 17:01:27  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 223]