จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิฯ (พกส.4/61) 16/08/2561 16:33:53  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 53]
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิ (พกส.3/61) 16/08/2561 16:25:54  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 49]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ (พกส. 4-2561) 01/08/2561 16:02:06  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 233]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ (พกส. 3-2561) 26/07/2561 15:34:22  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 284]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2561 12/07/2561 10:33:29  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 686]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2561 06/07/2561 14:39:40  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 428]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ ครั้งที่ 2-61 28/06/2561 16:58:27  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 365]
รายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาค้ำประกัน ลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ 21/06/2561 13:46:14  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 360]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสงฆ์ 20/06/2561 15:18:49  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 353]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 14/06/2561 11:27:49  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล [อ่าน: 590]