Untitled Document
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม เวลา 14:08 น.
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิครั้งที่ 2/2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม เวลา 15:22 น.
รับโอน-ย้าย นักวิชาการพัสดุ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 13:18 น.
บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน เวลา 10:23 น.
รับโอน รับย้าย นักรังสีการแพทย์  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เวลา 12:45 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 16:37 น.
แสดงทั้งหมด