Untitled Document
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 10 เมษายน เวลา 17:40 น.
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม เวลา 16:35 น.
รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 6 มีนาคม เวลา 10:45 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 16:43 น.
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 1/2561  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 30 มกราคม เวลา 15:54 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:11 น.
แสดงทั้งหมด