Untitled Document
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวมูลนิธิครั้งที่3-2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 16:12 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลา 13:11 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินมูลนิธิ  

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 10:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลา 10:32 น.
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 16:30 น.
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวครั้งที่2/2560  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เวลา 11:20 น.
แสดงทั้งหมด