จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Alfacalcidol 0.25 mcg ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 24/04/2561 10:01:24  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 1]
ประกาศปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบ Inverter พร้อมติดตั้ง 23/04/2561 16:12:30  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 1]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบทำความเย็นและหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) จำนวน 2 ระบบ 23/04/2561 13:27:29  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 2]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond laser patient interface จำนวน 50 อัน 11/04/2561 15:59:15  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 35]
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด 11/04/2561 15:38:01  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 34]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ 09/04/2561 15:53:14  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 45]
ประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ 03/04/2561 16:00:13  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 73]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 2 เตียง 03/04/2561 15:56:00  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 39]
ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 03/04/2561 13:56:27  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 49]
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซื้อคอมพิวเตอร์ วงเงิน700,000บาท) 02/04/2561 10:05:20  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 46]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ ฯ งวดที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๖ หมวด 28/03/2561 16:01:28  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 53]
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจฯ จำนวน ๑ รายการ 28/03/2561 15:36:07  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 48]
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ระยะที่ 2 จำนวน 1 รายการ 20/03/2561 10:42:07  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 109]
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก งวดที่ ๒/๒๕๖๑ ฯ 09/03/2561 12:10:43  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 151]
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก งวดที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๖ หมวด 09/03/2561 12:08:48  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 139]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | หน้าถัดไป>>