จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14:57:50  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 24]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ e-PHIS จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 09:27:35  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 23]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาฯ จำนวน 1 เครื่อง 15/11/2561 13:54:16  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 45]
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพกระจกตา เพื่อวางแผนการผ่าตัดฯ จำนวน 1 ชุด 13/11/2561 09:02:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 63]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 12/11/2561 10:37:21  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 50]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 07/11/2561 10:25:53  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 87]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 31/10/2561 13:10:13  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 164]
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน 17/10/2561 15:10:26  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 226]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาฯ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 17/10/2561 10:48:00  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 220]
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนฯ ครั้งที่ 2 09/10/2561 15:22:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 200]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ 08/10/2561 12:27:23  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 104]
ประกาศผู้ขนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจฯ 04/10/2561 11:57:06  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 110]
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนฯ 04/10/2561 11:52:08  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 101]
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกซื้อผักและผลไม้ปลอดสารพิษ งวดที่ 1/2562 จำนวน 69 รายการ 28/09/2561 20:08:33  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 131]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมต์และเลี้ยงแขก งวดที่ 1/62 28/09/2561 17:51:26  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 111]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | หน้าถัดไป>>