จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศแผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง 13/02/2561 12:00:27  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 24]
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจ ฯ จำนวน ๑ รายการ 13/02/2561 09:20:09  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 35]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Etoricoxib tablet 90 mg 09/02/2561 14:41:34  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 22]
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา ฯ 09/02/2561 10:58:11  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 14]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Glucosamine sulfate 1500 mg จำนวน 10,000 กล่อง 08/02/2561 16:33:14  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 31]
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Gabapentin capsule 300 mg จำนวน 500,000 เม็ด 08/02/2561 16:28:48  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 7]
ประกาศแผนการจัดซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด 06/02/2561 11:57:44  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 11]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) Aflibercept 40 mg/1 ml solution for intravitreal injection 01/02/2561 14:30:21  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 24]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) Sodium hyaluronate 0.1% ophthalmic solution 01/02/2561 14:28:56  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 25]
ประกาศแผนการซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพระพุทธมนต์และเลี้ยงแขก งวดที่ 2/2561 จำนวน 6 หมวด 01/02/2561 10:37:57  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 25]
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาที่ใช้ในงานตรวจเคมีคลินิก จำนวน 26 รายการ 30/01/2561 15:59:12  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 27]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 1 รายการ 26/01/2561 09:09:34  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 28]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ 26/01/2561 09:08:58  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 29]
ประกาศแผนการจ้างปรับปรุงห้องผลิตยา อาคารคิลานเภสัช ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ 26/01/2561 08:58:45  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 20]
ประกาศแผนการจ้างปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบทำความเย็นและหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) จำนวน 2 ระบบ 26/01/2561 08:57:57  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 13]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | หน้าถัดไป>>