จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond laser patient interface จำนวน 50 อัน 19/07/2560 15:33:43  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 21]
สอบราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 350 กล่อง 07/07/2560 20:34:29  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 43]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมระบบปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ ชุดฯ 05/07/2560 10:50:29  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 58]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 26/06/2560 13:51:48  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 40]
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจและงานบริการด้านเวชระเบียนฯ 23/06/2560 14:53:21  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 66]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีฯ 30/05/2560 13:17:51  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 161]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน ๑,๕๐๐ รีม ด้วยวิธี ฯ 20/04/2560 14:47:44  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 522]
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ หนา ๘๐ แกรม (ฉลากเขียว) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 05/04/2560 11:06:41  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 591]
ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 15/03/2560 15:38:51  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 557]
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ งวดที่ ๒/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2560 11:47:07  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 425]
ประกาศประกวดราคาชื้ออาหารคนไข้ฯ งวดที่ 2/2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2560 11:43:32  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 55]
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ฯ งวดที่ ๒/๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2560 15:00:23  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 56]
ประกาศผู้ชนะผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีฯ 07/02/2560 11:35:19  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 51]
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน 1 รายการ 11/01/2560 18:10:12  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 55]
ประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน 17,000 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2560 18:10:02  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 59]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | หน้าถัดไป>>