จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน ๑ รายการ 22/09/2560 15:25:30  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 14]
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และเลี้ยงแขกฯ หมวด ข. เนื้อสัตว์น้ำ จำนวน ๒๐ รายการ 22/09/2560 14:41:52  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 11]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก งวดที่ ๑/๖๑ 22/09/2560 14:39:13  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 11]
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e - PHIS) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ 20/09/2560 14:18:23  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 23]
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงาน (e-PHIS) 15/09/2560 15:45:27  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 23]
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 15/09/2560 12:32:40  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 39]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัดซื้อวัสดุไทยธรรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด 13/09/2560 13:29:52  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 31]
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 11/09/2560 11:38:39  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 37]
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 08/09/2560 10:21:15  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 31]
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน ๒ ระบบ ฯ 08/09/2560 10:16:57  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 47]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารพร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด 05/09/2560 15:55:14  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 32]
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/09/2560 09:00:51  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 20]
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างที่ปรึกษาการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในฯ 04/09/2560 16:55:12  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 17]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 29/08/2560 17:22:10  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 48]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน ๒ ระบบ ฯ 29/08/2560 17:20:50  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 45]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | หน้าถัดไป>>