จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 6 ชนิด 16/01/2562 09:40:27  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 3]
แผนการจัดซื้องบลงทุน ประจำปี 2562 11/01/2562 14:16:58  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 12]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 26/12/2561 15:41:22  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 40]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 09:50:41  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 65]
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 6 ชนิด 12/12/2561 16:20:23  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 85]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพกระจกตาฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินงบประมาณ ปี 2562 28/11/2561 12:29:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 109]
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ 23/11/2561 09:34:39  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 126]
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 14:57:50  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 127]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ e-PHIS จำนวน 1 รายการ 19/11/2561 09:27:35  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 110]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาฯ จำนวน 1 เครื่อง 15/11/2561 13:54:16  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 94]
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพกระจกตา เพื่อวางแผนการผ่าตัดฯ จำนวน 1 ชุด 13/11/2561 09:02:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 92]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 12/11/2561 10:37:21  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 97]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 07/11/2561 10:25:53  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 125]
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 31/10/2561 13:10:13  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 192]
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน 17/10/2561 15:10:26  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 253]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | หน้าถัดไป>>