จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 40 รายการ 20/08/2561 17:06:03  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 2]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง 17/08/2561 15:52:56  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 8]
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยเลเซอร์สแกน แบบ Confocal Scanner จำนวน 1 เครื่อง 16/08/2561 15:37:56  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 13]
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจสิ่งส่งตรวจภายนอก จำนวน ๑๔๘ ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอฯ 16/08/2561 15:23:42  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 15]
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน ๒ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอฯ 15/08/2561 15:23:14  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 25]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Gabapentin capsule 300 mg 10/08/2561 09:41:14  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 24]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรม (Dental Unit) จำนวน 1 ชุด 09/08/2561 13:31:16  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 25]
ประกาศประกวดราคาจ้าง ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 09/08/2561 12:50:20  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 26]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 08/08/2561 10:57:25  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 23]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ 06/08/2561 14:46:46  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 39]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31/07/2561 09:32:28  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 129]
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเลนส์ (แก้วตา) เทียม จำนวน 710 กล่อง 24/07/2561 11:17:36  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 141]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Pitavastatin calcium 2 mg tablet 18/07/2561 15:18:53  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 169]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Sodium hyaluronate 0.18% 18/07/2561 15:17:54  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 148]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลฯ จำนวน 1 รายการ 18/07/2561 09:35:07  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 74]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | หน้าถัดไป>>