จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 17/11/2560 16:18:38  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 25]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีฯ 16/11/2560 11:23:43  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 37]
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน 15/11/2560 13:24:20  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 33]
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีฯ 14/11/2560 09:05:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 31]
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน ๑๖,๗๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 10/11/2560 16:08:51  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 52]
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ ฯ งวดที่ ๑/๒๕๖๑ หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำฯ 10/11/2560 10:16:23  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 27]
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีฯ 09/11/2560 15:32:09  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 41]
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ 09/11/2560 15:29:26  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 35]
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 1 รายการ (e-bidding) 08/11/2560 16:05:51  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 14]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ 06/11/2560 14:53:28  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 18]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้อวัสดุไทยธรรม จำนวน ๑๖,๗๐๐ ชุด 06/11/2560 14:52:35  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 20]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศแบบฯ 06/11/2560 14:51:29  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 16]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด จำนวน ๑ รายการ 06/11/2560 14:49:53  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 14]
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ ฯ 06/11/2560 14:47:55  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 9]
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและปรับเทียบค่ามาตรฐาน(OPTIME SERVICE) เครื่องตรวจขั้วจอประสาทตา 30/10/2560 15:01:46  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 25]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | หน้าถัดไป>>