จัดการเนื้อหา
ค้นหาจากคำว่า  
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด 20/06/2561 15:17:26  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 38]
ประกาศแผนการจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจ และงานบริการด้านเวชระเบียนฯ 07/06/2561 14:22:45  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 199]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยูนิตทันตกรรม (Dental Unit) จำนวน 1 ชุด 05/06/2561 13:42:17  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 220]
ประกวดราคาจ้างเหมาสแกนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 จำนวน 1 รายการ 04/06/2561 16:37:13  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 222]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก งวดที 2/2561 จำนวน 6 หมวด 01/06/2561 14:23:14  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 194]
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ Femtosecond Laser patient interface จำนวน 50 อัน 30/05/2561 16:02:13  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 52]
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 24/05/2561 15:59:24  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 102]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Tamsulosin hydrochloride 0.4 mg 18/05/2561 10:31:25  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 202]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Celecoxib capsule 200 mg 18/05/2561 10:30:36  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 184]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ (ยา) Ivabradine tablet 5 mg 18/05/2561 10:29:23  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 193]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑื (ยา) Alfacalcidol 0.25 mcg capsule 18/05/2561 10:26:34  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 155]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา Menatetrenone capsule 15 mg 16/05/2561 15:58:08  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 99]
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา Alogliptin 25 mg, Pioglitazone 15 mg tablet 16/05/2561 15:37:59  

กลุ่มงานเภสัชกรรม [อ่าน: 98]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1 ชุด 10/05/2561 13:13:16  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 257]
ประกาศปรับปรุงร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม สำหรับผ่าตัดตา จำนวน 1ชุด ครั้งที่ 2 07/05/2561 08:54:45  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา [อ่าน: 319]
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | หน้าถัดไป>>