Untitled Document
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้งาน  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 15:10 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาฯ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เวลา 10:48 น.
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนฯ ครั้งที่ 2  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 15:22 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน และแบบ CHILLER จำนวน 2 ระบบ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เวลา 12:27 น.
ประกาศผู้ขนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 11:57 น.
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 11:52 น.
แสดงทั้งหมด