Untitled Document
ประกาศแผนการจัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 12:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่องานบริการสำหรับห้องตรวจ ฯ จำนวน ๑ รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 9:20 น.
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Etoricoxib tablet 90 mg  

กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 14:41 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา ฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 10:58 น.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Glucosamine sulfate 1500 mg จำนวน 10,000 กล่อง  

กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16:33 น.
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Gabapentin capsule 300 mg จำนวน 500,000 เม็ด  

กลุ่มงานเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16:28 น.
แสดงทั้งหมด