Untitled Document
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน ๑ รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 15:25 น.
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และเลี้ยงแขกฯ หมวด ข. เนื้อสัตว์น้ำ จำนวน ๒๐ รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 14:41 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ และเลี้ยงแขก งวดที่ ๑/๖๑  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 22 กันยายน เวลา 14:39 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e - PHIS) ด้วยวิธีประกวดราคาฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 14:18 น.
ประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ การจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงาน (e-PHIS)  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน เวลา 15:45 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน ๒๐,๐๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 15 กันยายน เวลา 12:32 น.
แสดงทั้งหมด