Untitled Document
ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน จำนวน 6 ชนิด  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เวลา 16:20 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพกระจกตาฯ จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินงบประมาณ ปี 2562  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน เวลา 12:29 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ น้ำยาไตเทียม จำนวน 2 รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 9:34 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 14:57 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ e-PHIS จำนวน 1 รายการ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 9:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความผิดเพี้ยนในการรวมแสงของกระจกตาฯ จำนวน 1 เครื่อง  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13:54 น.
แสดงทั้งหมด