Untitled Document
ประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนฯ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน เวลา 16:18 น.
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงานโรงพยาบาล (e-PHIS) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 11:23 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษภายนอก จำนวน 2 ประเภท ระยะเวลาดำเนินการ 10 เดือน  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13:24 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาด จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 9:05 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดไทยธรรม จำนวน ๑๖,๗๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 16:08 น.
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้และอาหารเจริญพุทธมนต์ ฯ งวดที่ ๑/๒๕๖๑ หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ำฯ  

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 10:16 น.
แสดงทั้งหมด